Εκλογές 2015

Υπηρεσίες πολιτικής επικοινωνίας και διαχείρισης κοινωνικών δικτύων για τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

H εταιρεία Πολιτικής Επικοινωνίας SPIN COMMUNICATIONS προτείνει δυο πακέτα υπηρεσιών που αποσκοπούν σε υποψήφιους βουλευτές στις προσεχείς εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Τα δυο πακέτα υπηρεσιών είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες που προκύπτουν απο τις σύγχρονες μορφές διάδρασης και επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο κλπ) όσο και τις ανάγκες για προβολή μέσω των παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας.

Πρώτο πακέτο- StartPack:

- Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τις εκλογές
- Κειμενογραφική υποστήριξη για βασικές ομιλίες καμπάνιας
- Δημιουργία, ανάπτυξη και 24ωρη διαχείριση κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, instagram, Linkedin)
- Δημιουργία ιστοσελίδας υποψηφίου και υποστήριξη SEO
- SkypeConference με τα στελέχη της εταιρίας για συνεχή εποπτεία και συμβουλευτική υποστήριξη της προεκλογικής καμπάνιας.

Δεύτερο πακέτο- FullPack:

- Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τις εκλογές
- Κειμενογραφική υποστήριξη
- MediaPlanning
- Επικοινωνιακή υποστήριξη στο διαδίκτυο- κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής στα κοινωνικά δίκτυα.
- Δημιουργία, ανάπτυξη και 24ωρη διαχείριση κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)
- Δημιουργία/ανάπτυξη ιστοσελίδας υποψηφίου και υποστήριξη SEO
- SkypeConference με τον Πρόεδρο της SpinCommunications για συνεχή εποπτεία και συμβουλευτική υποστήριξη της προεκλογικής καμπάνιας
- Συνέντευξη στο YOUTUBEκαι διασπορά της σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες.

Υπηρεσίες από το κάθε πακέτο μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του υποψήφιου βουλευτή.