Ποιοί Είμαστε

H Spin Communications έχει καταξιωθεί από το 2003 ως μια από τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές εταιρείες του κλάδου της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Διαθέτει πλήρως οργανωμένα τμήματα πολιτικής και εταιρικής επικοινωνίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε πρόσωπα και οργανισμούς που αναζητούν αποτελεσματική και στοχευμένη επικοινωνία με τα κοινά τους.

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της Spin Communications βασίζεται σε μια ξεκάθαρη θέση: καθημερινή «πελατοκεντρική» παροχή υπηρεσιών, με αμεσότητα, διαθεσιμότητα, ευελιξία ανταπόκρισης και στόχο την οικοδόμηση διαχρονικών συνεργασιών βασισμένων στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος. Για αυτό και έχει αναγνωριστεί ως πολύτιμος στρατηγικός συνεργάτης από όλους όσοι την εμπιστεύονται.

Εχεμύθεια

Η εχεμύθεια αποτελεί εταιρική αρχή που απορρέει από τον συχνά «ευαίσθητο» χαρακτήρα των συνεργασιών της εταιρείας. Η επιτυχής διαχείριση κρίσεων και ειδικών θεμάτων πολιτικού ή/και οικονομικού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζει το ιστορικό των συνεργασιών της Spin Communications.