Εταιρική Επικοινωνία

Η ταχύτητα αντίδρασης, η αποφασιστικότητα, η ικανότητα λειτουργίας σε συνθήκες εξαιρετικής πίεσης καθώς και η σύλληψη αποτελεσματικών στρατηγικών δίνουν το στίγμα της προσέγγισής μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Crisis Management

Μια κρίση είναι πάντα ενδεχόμενη όσο και απρόβλεπτη. Αυτό την καθιστά από μόνη της σημαντική. Ελαττωματικά προϊόντα, απειλές οικονομικής ή νομικής φύσεως, θέματα υγείας, απειλούν τη φήμη και τη δημόσια εικόνα που ενδεχομένως έχουν χτιστεί με πολύ κόπο. Ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση θα διαχειριστεί την κρίση αποδεικνύεται καταλυτικός. Απουσία κατάλληλης προετοιμασίας σημαίνει σοβαρή απώλεια χρόνου και χρήματος που ενίοτε μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Η ταχύτητα αντίδρασης, η αποφασιστικότητα, η ικανότητα λειτουργίας σε συνθήκες εξαιρετικής πίεσης καθώς και η σύλληψη αποτελεσματικών στρατηγικών δίνουν το στίγμα της προσέγγισής μας.

Στη Spin Communications έχουμε διαχειριστεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια τις πλέον σοβαρές «επικοινωνιακές κρίσεις» που συνέβησαν στη χώρα, επιτυγχάνοντας την καταξίωσή μας ως leader στον τομέα αυτό μέσα στην ελληνική αγορά. Αλλά η επιτυχία δεν μας εφησυχάζει. Ανανεώνουμε διαρκώς τεχνογνωσία και τεχνολογία, ώστε για κάθε στιγμή που ένας πελάτης μας το χρειαστεί, να είμαστε «η λύση στο πρόβλημα».

Strategic Planning & Communications

Η χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας οφείλει να αποτελεί για κάθε επιχείρηση το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας σε βάθος χρόνου. Χάρη σε αυτή, η επιχείρηση τοποθετείται δυναμικά στο οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της αντί να περιορίζεται στην αναδρομική προσαρμογή ή την παθητική αντίδραση σε αυτό. Επίσης συμβάλει στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση για την επίτευξη των επικοινωνιακών της στόχων.

Στη Spin Communications ανιχνεύουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές που ασκούνται στην επιχείρηση και διεισδύουμε στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας για να προτείνουμε δημιουργικά και εφαρμόσιμα προγράμματα επικοινωνίας. Η οριοθέτηση ρεαλιστικών στόχων επικοινωνίας, η επιλογή των καταλληλότερων εργαλείων για την επίτευξή τους, ο σχεδιασμός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η αξιολόγηση του αποτελέσματος ορίζουν την πληρότητα των προτάσεών μας.

Public Affairs and Government Relations

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κομβικό σημείο στο οποίο οι επιχειρηματικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε γρήγορους ρυθμούς. Αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες οι οποίες προϋποθέτουν χαρτογράφηση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και γνώση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Στη  Spin Communications  έχουμε σαφή αντίληψη των «δύο κόσμων», του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προσπάθειες επικοινωνίας μεταξύ τους δεν έχουν αποτέλεσμα και έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία αλλά και ένα πυκνό δίκτυο σχέσεων μέσα από την πολυετή λειτουργία μας, ώστε να φέρνουμε το σωστό αποτέλεσμα: την κοινή γλώσσα συνεννόησης.  Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε  απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες  για την  αποτελεσματική υποστήριξη επιχειρήσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση της συνεργασίας τους με κυβερνητικές δομές  και δημόσιους οργανισμούς.

Corporate Social Responsibility

Η διαμόρφωση και η διατήρηση της φήμης μιας εταιρείας συναρτάται και με την προσφορά της στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις μετόχων, πελατών, συνεργατών, πολιτών και άλλων για κοινωνικά υπεύθυνες συμπεριφορές καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους της εταιρείας.

Στη Spin Communications θεωρούμε πως  η ανάπτυξη πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν πρέπει να επιστρατεύεται ως πρακτική υποκατάστασης της εταιρικής επικοινωνίας. Γι αυτό σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή  προγραμμάτων με αληθινή προστιθέμενη αξία για την κοινωνία αλλά και την οικονομία, τα οποία και υλοποιούνται μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «iDialogue» (http://www.i-dialogue.org/) που δημιουργήσαμε για αυτές τις ανάγκες.

Internal Communications

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της. Η επικοινωνία των εργαζομένων μεταξύ τους, η εργασιακή συμπεριφορά τους και η ψυχολογική κατάσταση εντός και εκτός εργασιακού χώρου, καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Στη Spin Communications τονίζουμε στους πελάτες μας πως τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα, σε πολλές περιπτώσεις την κάνει «η ψυχολογία του νικητή». Είναι η ψυχολογία που κάθε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπως και κάθε ομάδα, θα πρέπει να μπορεί να καλλιεργεί στα μέλη της. Όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να ξεπεραστούν οι «αντιστάσεις» που εκδηλώνονται συνήθως για να πουν «αυτά δεν γίνονται».  Κι όμως…  Όταν έχεις τις σωστές απαντήσεις, όλα γίνονται!