Πολιτική Επικοινωνία

Ο κοινός στόχος είναι ένας και μόνο: η νίκη. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την παροχή ολοκληρωμένων και συγχρόνως αποκλειστικών μοντέλων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Campaign Management

Ο κοινός στόχος είναι ένας και μόνο: η νίκη. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την παροχή ολοκληρωμένων και συγχρόνως αποκλειστικών μοντέλων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την οργάνωση και διαχείριση προεκλογικής καμπάνιας σε εθνικό επίπεδο (βουλευτικές εκλογές) όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Spin Communications, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εκλογικού αγώνα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: Συμβουλευτική υποστήριξη, ανάλυση δημοσκοπήσεων, διαμόρφωση στρατηγικών εκλογικής επικοινωνίας, μελέτη και σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού, σταθερή και αποτελεσματική προβολή στα ΜΜΕ (περιφερειακά και εθνικά).

Political Communications & Governance

Η διακυβέρνηση στη σημερινή εποχή οφείλει όχι μόνον να είναι αποτελεσματική αλλά και να εξηγεί πειστικά τους στόχους που θέτει και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να τους πετύχει. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει να επικοινωνεί διαρκώς τα σωστά μηνύματα.

Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας, ο φορέας και το πρόσωπο που τον εκφράζει τοποθετούνται σε πλεονεκτικότερη θέση μέσα στο ευρύτερο πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον.

Η Spin Communications ανταποκρίνεται καθημερινά σε αυτές τις ανάγκες προκειμένου εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα εργαλεία να συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός συνεκτικού πολιτικού λόγου, στην επεξεργασία θέσεων, στη δημιουργία και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ευρύτερη κοινή γνώμη αλλά και σε ειδικά κοινά. Επίσης, μεριμνά καθημερινά για τη συστηματική ενδυνάμωση της «εικόνας» αλλά και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ανάλυσης και διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων.